For the privacy and security of our users, we have restricted access to this website from high-risk areas prone to hacking, phishing attempts from regions outside of the United States.

As an organization focused on American democracy, our primary aim is to provide resources to U.S. citizens and residents. However, we recognize there may be exceptions.

If you are a U.S. citizen currently residing abroad or using a VPN, and require access to our content, please email:

We’ll be happy to review your request and potentially whitelist your account for secure access.

Thank you for your understanding as we take measures to safeguard our platform and ensure information reaches its intended audience responsibly.

EXPANDIR PARA TRADUCCIÓN | BŐVÍTSE A FORDÍTÁSHOZ | РАЗВЕРНУТЬ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
+

Para la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, hemos restringido el acceso a este sitio web desde áreas de alto riesgo propensas a hackeos, intentos de phishing y regiones fuera de los Estados Unidos.

Como una organización enfocada en la democracia estadounidense, nuestro objetivo principal es proporcionar recursos a los ciudadanos y residentes de EE.UU. Sin embargo, reconocemos que puede haber excepciones.

Si usted es un ciudadano estadounidense que reside actualmente en el extranjero o usa una VPN, y requiere acceso a nuestro contenido, por favor envíe un correo electrónico a:

Con gusto revisaremos su solicitud y potencialmente incluiremos su cuenta en la lista blanca para un acceso seguro.

Gracias por su comprensión mientras tomamos medidas para salvaguardar nuestra plataforma y asegurar que la información llegue de manera responsable a su audiencia prevista.


A felhasználók magánéletének és biztonságának védelme érdekében korlátoztuk a hozzáférést ehhez a weboldalhoz a hackelésre, phishing-kísérletekre hajlamos, magas kockázatú területekről és az Egyesült Államokon kívüli régiókból.

Olyan szervezetként, amely az amerikai demokráciára összpontosít, elsődleges célunk, hogy erőforrásokat biztosítsunk az amerikai állampolgárok és lakosok számára. Ugyanakkor elismerjük, hogy lehetnek kivételek.

Ha Ön külföldön élő amerikai állampolgár vagy VPN-t használ, és hozzá kell férnie a tartalmunkhoz, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre:

Örömmel átvizsgáljuk kérését, és lehetővé tesszük a biztonságos hozzáférést a fiókjához.

Köszönjük a megértését, miközben intézkedéseket teszünk platformunk megóvása és annak biztosítása érdekében, hogy a tájékoztatás felelősségteljesen érje el a célközönségét.


Для обеспечения конфиденциальности и безопасности наших пользователей мы ограничили доступ к этому веб-сайту из районов с высоким риском хакерских атак, фишинговых попыток и регионов за пределами Соединенных Штатов.

Как организация, сосредоточенная на американской демократии, наша главная цель – предоставить ресурсы гражданам и жителям США. Однако мы признаем, что могут быть исключения.

Если вы являетесь гражданином США, в настоящее время проживающим за границей или использующим VPN, и вам требуется доступ к нашему контенту, пожалуйста, отправьте сообщение по адресу:

Мы с радостью рассмотрим ваш запрос и потенциально внесем ваш аккаунт в белый список для безопасного доступа.

Благодарим за понимание, поскольку мы принимаем меры для защиты нашей платформы и обеспечения ответственной доставки информации целевой аудитории.